Alter-eco nieuwe europese norm veiligheidskasten

Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.

Arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.


Alter-eco - Binnenstraat 8 - B-9420 ERPE-MERE
T: +32 0 53 80 26 30 - F: +32 0 53 80 72 25 - email